viernes, 24 de octubre de 2014

TDAH EN POCAS PALABRAS
SAMAÍN DE MEDO

Dentro duns días no noso cole pasarémolo "de medo" celebrando o Samaín.


Pero con tanta cabaza, tantos esqueletos, tantos monstros e tantos sustos... a algúns nenos amedréntalle un pouco esta celebración.

Así que, dende a Comisión Pedagóxica do centro, xurdiu a iniciativa de traballar o medo en todas as aulas, porque o medo non é só cousa de pequechos. 
Todos nós sentimos temor nalgunha ocasión. É unha emoción básica e natural que necesitamos para sobrevivir. Ter certo grao de medo, fainos ser precavidos Protéxenos dun perigo ou dunha ameaza real para a nosa integridade. Permite que nos poñamos en garda para tentar de facerlle fronte a unha situación.

Pero hai outro tipo de medo que non nos preserva dos perigos, que non é util para nós. É un sentimento irracional que nos paraliza e non nos deixa disfrutar da vida cotián. Leva parello unha resposta desproporcionada ante un determinado estímulo e nos converte en prisioneiros, sen deixarnos facer aquelo que queremos. Este é o tipo de emoción que debemos aprender a controlar e superar.


Os medos infantís forman parte do desenvolvemento evolutivo. Para superalo, os nenos deben ir gañando confianza en sí mesmos. A festa do Samaín pode ser un bo momento para traballar o medo co fin de que poidan disfrutar desta celebración e vivila como unha divertida experiencia.

Algunhas ideas para traballar o medo na clase son:


 • Tomar conciencia dos nosos propios medos. Falar deles e verbalizalos ante todo o grupo.
 • Falar das sensacións que sentimos cando temos medo: súor, temblor, tensión...
 • Normalizalo. Todos temos/tivemos medo nalgunha ocasión.
 • Recordar como superamos antigos medos.
 • Investigar sobre as cousas ás que lle temos medo.
 • Facer enquisas  ou un conto viaxeiro no que os adultos falen sobre a que teñen/tiñan medo e que fan/fixeron para vencelo.
 • Dramatizar relatos nos que algunha persoa vence o seu medo, buscándolle o lado divertido a situación.
 • Ler contos nos que o protagonista supera o medo (Ver Los miedos infantiles en la literatura para niños).
 • Debuxar/Escribir os nosos medos e metelos na caixa "comemedos".
 • Facer un pequeno libro, unha presentación... cos medos de todos os nenos da clase.
 • E por si non se vos ocorren outras ideas, aquí tedes:
 • O enlace do obradoiro "Traballar as emocións: o medo" do Equipo da Biblioteca do CEIP Quintela-Moaña.
 • E tamén dous taboleiros de Pinterest, picade na imaxe para acceder a eles:


Medos infantís


Samaín

E que podemos facer na casa?

 • Identificar o que lle produce temor.
 • Falar dos medos, insistindo en que son un sentimento natural.
 • Respectar os sentimentos do noso fillo e escoitalo activamente.
 • Non rirse de el nin  menospreciar o que sinte.
 • Non abandonalo ante o seu medo. Estar sempre dispoñibles para darlle afecto e seguridade co fin de que, paulatinamente, vaia superando o mesmo.
 • Non facer comentarios negativos sobre o seu sentimento.
 • Non ridiculizalo por sentir medo nin reñerlle ou castigalo.
 • Non reforzar a conduta.
 • Axudalo a que o verbalice, empatizando co que pode estar sentindo.
 • Non negar o seu medo con frases como: "Iso é unha tontería", "Como vas ter medo de...?" . Para el é unha vivencia moi real.
 • Demostrarlle que temos confianza en que pode superalos.
 • Facer fincapé en que lembre como superou medos antigos.
 • Normalizar a situación e non magnificala.
 • Falarlle de que nós tamén tivemos medo e de como o superamos.
 • Non utilizar os seus medos para controlalo ou castigalo: "si te portas mal, ven o..."
 • Evitar sobreprotexelo. 
 • Fomentar a sua autonomía e a súa independencia. Baixo os medos sempre acostuma haber certa inseguridade.
 • Fomentar que asuma pequenas responsabilidades según as súas posibilidades.
 • Non forzalo a facer o que teme. Avanzar con calma e sentido común.
 • Controlar o que ve na televisión.
 • Amosar unha actitude tranquilizadora e positiva.
 • Procurar non transmitirlle os nosos propios medos.
 • Contar contos.
 • Reforzar as condutas libres de medo.
 • Poñer nun papel os seus medos e metelos dentro dunha caixa. Atala cunha corda  e ben pechada gardala onde el queira. Isto procuraralle certa sensación de control."O medo chamou á porta.
A confianza contestou: "Quen é?".
E o medo desapareceu".

                                                        Proverbio chinés
miércoles, 22 de octubre de 2014

CIBERACOSO ESCOLAR NA AULA

Ciberacoso escolar na aula trátase dunha guía para o profesorado editada por CSIF Ensino e realizada por María López García, con información para que os docentes saiban detectar e actuar ante situacións de acoso na rede.

O documento consta de catro partes:

 1. Ciberacoso
 2. Sensibilización e prevención: como traballar cos alumnos a privacidade e seguridade en internet e redes sociais
 3. Detección do ciberacoso
 4. Protocolo e plan de actuación


Se queres acceder ao documento, pincha AQUÍ
Vía: Modesto Rodríguez Centrón (¡Grazas de novo!)

martes, 21 de octubre de 2014

O ACOSO ESCOLAR NA AULA

A Guía para profesorado sobre o acoso escolar na aula é un interesante documento editado por CSIF Ensino,  realizado polas psicólogas Vanessa Blanco, Patricia Otero e Elisabeth García, que pretende dar pautas aos docentes para identificar, previr e intervir ante o acoso escolar.A continuación podedes consultar o índice desta guía.

IDENTIFICACIÓN E DETECCIÓN
1. Que é o acoso escolar?
2. Características do acoso escolar
3. Tipos de acoso escolar
4. Os diferentes escenarios do acoso
5. Como detectar os seus síntomas

PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR
1. Sensibilización. A necesidade de previr
2. Estratexias preventivas a nivel de aula

INTERVENCIÓN ANTE UN CASO DE ACOSO ESCOLAR
1. Como actuar? Protocolo
2. Plan de actuación


Para descargala, podedes pinchar AQUÍ


Vía: Modesto Rodríguez Centrón (¡Grazas!)

viernes, 10 de octubre de 2014

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LA CREATIVIDAD

"Recursos para la educación emocional y la creatividad" se trata de un práctico material editado por el Gobierno de Canarias dentro de la colección Materiales curriculares. Cuadernos de aula. 

Sus autoras son Nayra Lemes Rojas, Sofía García García y  Judit García Sánchez.

El documento pretende ser una guía de ejercicios, para el profesorado de Primaria, enfocados a desarrollar la conciencia corporal, la regulación de las emociones y la creatividad del alumnado.

A continuación podéis consultar el índice de contenidos de esta publicación:

INTRODUCCIÓN 

BLOQUE 1: 

 RECURSOS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA EMOCIONAL
 “Conocer mis emociones y las de los demás”.

 A. CONCIENCIA CORPORAL Y RELAJACIÓN 
 I. Recorriendo mi cuerpo.
 II. Tensando y relajando mi cuerpo.
 III. Moviendo partes de mi cuerpo.
 IV. Relajación guiada.

 B. ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL
 I. Elaborar “máscaras de las emociones”
 II. Conocer las emociones.
 III. Conociendo la ira.
 IV. Conociendo la alegría.
 V. Conociendo el amor.
 VI. Conociendo el miedo.
 VII. Conociendo el ridículo (cuando se ríen de mí).
 VIII. Expresar sentimientos a través del dibujo.

C. CONCENTRACIÓN O ATENCIÓN
 I. Repitiendo. 
 II. Imitando.

 BLOQUE 2: 

 RECURSOS PARA DESARROLLAR LA REGULACIÓN EMOCIONAL
 “Manejar y modifi car las emociones”

 I. Velero y tormenta.
 II. “Sawabona”.
 III. Cooperación y asertividad.
 IV. Trabajando la identidad.
 V. Diferencias y semejanzas.
 VI. “El corazón”. 

 BLOQUE 3: 

 RECURSOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
 “Conectar con mi potencial creativo”

 CONDUCTA CREADORA
 I. “El acertijo”.
 II. “Apreciando las diferencias”.
 III. “¡Cambiando títulos!”. 
IV. “Mapa mental”.
V. “El concierto”. 
VI. “Dibujando mi entorno”. 
VII. “La jungla”.
VIII. “Multiusos”.
 IX. “Mi gran invento”.
 X. “Que pasaría si….” 
 XI. “Construcciones”.
 XII. “Asociaciones disparatadas” 

 CONCLUSIÓN 

 BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Para descargar el documento en PDF, pincha en la imagenlunes, 6 de octubre de 2014

EDUCAR PARA LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL

La ONU condena la discriminación por orientación sexual o identidad de género, sin embargo en nuestro país aún son frecuentes los casos de agresiones físicas o psicológicas a personas que tienen o, parecen tener, una orientación sexual diferente. 
Estas formas de violencia aumentan a la vez que se produce una mayor visibilidad del colectivo LGTB (lesbiana, gays, transexuales y bisexuales). 

Esta situación también se reproduce en las escuelas donde asistir al colegio se convierte en un martirio y en una fuente de problemas para los jóvenes que no responden a las expectativas de género. 
Se hace imprescindible educar en el respeto a la diversidad afectivo sexual. La escuela debe promover una educación libre de prejuicios, discriminación y acoso  por la condición sexual de cada individuo.
Según el Capítulo I, art.10, punto 3 de la Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicacion da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa, "evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual".
A continuación podéis acceder a los siguientes enlaces con  el fin de proporcionar materiales para dar respuesta en el aula a esta realidad.

¿Mi hijo es homosexual?: guía con información de utilidad para las familias que descubren que tienen un hij@ homosexual, así como con pautas para ayudarles en caso de que lo necesiten.

Contra la discriminación: Tú haces la diferenciaGuía para la Normalización de la Diversidad Afectivo-Sexual en los centros educativos y en las familias

Amo y respeto a mi hij@: Guía de la Fundación Reflejos de Venezuela


Manual educativo para la diversidad, de la misma fundación, pretende servir de herramienta de trabajo con la que enfrentarse a la diversidad sexual.


Guía para padres y madres : pautas para las familias, del colectivo AMPGYLGuía de apoyo para madres, padres y familiares  de personas homosexuales, bisexuales y transexuales; guía elaborada por madres y padres que intentan acompañar a las familias con hij@s homosexuales, lesbianas, transexuales o bisexuales a través de sus propias experiencias.
Guías de AMPGYL


Materiales del Proyecto Diversidad sexual y nuevas familias del colectivo ALDARTE

Materiales para Educación Secundaria

Ni ogros ni princesas  Guía elaborada por profesionales del ámbito educativo que llevan a cabo el proyecto de Educación Afectivo-Sexual en un centro escolar

Materiales de Amnistía Internacional:
Guía para Primaria.
Guía para Personas adultas.
Homofobia en el sistema educativo: investigación pluridisciplinar sobre la percepción que los adolescentes escolarizados tienen sobre la homosexualidad, las situaciones de acoso que viven los estudiantes LGTB, y las respuestas de la Comunidad Educativa ante el problema de la homofobia


Acoso escolar homofóbico, artículo de Boti García @btcpd, presidenta de la FELGTBdivpinterest